Om Laxön

Våra hjältar och de är fler än som syns på bild. Om du vill hjälpa till kontakta Jan Fryklund som är platschef.

Här har vi en del av alla som frivilligt hjälper till för att aktiviteterna ska fungera på Laxön. Ett stort tack till er alla för er insats.

37820367_10157355192978357_2294318186029383680_n

Laxön är till för alla!! Välkomna!!

År 1939 lämnade nykterhetsrörelsen Laxön efter att i dryga 30-talet år bedrivit nöjes- och rekreationsverk-samhet på ön. En verksamhet som man kan säga lade grunden till Halmstads nuvarande status som nöjesstad. I månadsskiftet mars/april 2010 slöts cirkeln då IOGT-NTO Fasta Förbundet tog över verksamheten på ön igen. Målsättningen med verksamheten på Laxön är att det ska bli en naturlig alkohol och drogfri mötesplats för alla åldrar. Marken där Laxön finns, ägs av Slottsmöllan Fastigheter AB i Halmstad. Till vänster kan ni läsa mer om Slottsmöllan och deras verksamhet.

Vår ambition är att hålla ön öppen för allmänheten och erbjuda möjlighet till avkoppling i en rogivande miljö. Vissa kvällar under sommaren kommer vi även erbjuda konserter, yoga, teater och mycket annat. Varje år blir det nya arrangemang för att hålla ön inspirerande för alls människor.

Klicka gärna in på Fasta Förbundets hemsida för mer information om föreningen bakom Laxön.

Nedan en bild från Laxön anno tidigt 1900-tal

Laxön i Halmstad

Så här kan det se ut idag.

Publik och scenbild

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00